Crtanje kanom u Azilnom kutku

U saradnji sa Osnovnom školom "Mile Dubljević" i Kulturnim centrom "Hadži Ruvim" iz Lajkovca, APC/CZA je 21.novembra u Domu mladih organizovao kreativnu radionicu crtanja kanom sa učenicima u okviru nastave građanskog vaspitanja. Učenicima je predstavljena tradicija crtanja kanom, način pripreme pribora za crtanje, prilike u kojima se žene iz Avganistana, Somalije, Senegala, Sirije, Maroka i drugim zemljama iz kojih dolaze migranti u našu zemlju, iscrtavaju.
U popodnevnim časovima je u centru za azil takođe organizovana radionica crtanja kanom na kojoj su učestvovale azilantkinje iz Iraka, Sirije i Avganistana.