Zdravstvena radionica u seoskoj ambulanti u Bogovađi

Na inicijativu Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA), koju je podržao i veliki broj azilanata i meštana Bogovađe, seoska ambulanta u Bogovađi radi svakog radnog dana od 7 do 14:30 časova.
U saradnji sa ambulantom iz Bogovađe, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je 28. januara 2014. organizovao zdravstvenu radionicu u samoj ambulanti. Učesnice su bile azilantkinje poreklom iz Sudana, Somalije, Sirije, Eritreje, Nigerije i Liberije. U prisustvu APC/CZA projektnog tima i prevodioca za arapski jezik, doktorka je azilantkinjama objasnila proceduru samostalnog odlaska kod lekara u seoskoj ambulanti u Bogovađi.
Doktorka je sa azilantkinjama razgovarala o zdravstvenim aspektima rizika u kojima se azilanti nalaze tokom migracija, temperaturnim šokovima i posledicama koje vremenske promene mogu imati po zdravlje ljudi koji dolaze iz toplijih krajeva, načinima prenošenja virusa, posebno u okolnostima suživota sa velikim brojem ljudi, staranju o deci tokom migracija, alergijskim reakcijama na hranu i promenama na koži koje mogu ukazivati na šugu.