Peticija za produženje radnog vremena lekara u ambulanti u Bogovađi i deljenje infolifleta o zdravstvenoj zaštiti građanima Bogovađe

Izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA), Radoš Đurović, je 9.oktobra 2013. godine predao predsedniku opštine Lajkovac, Živoradu Bojičiću, peticiju za uvođenje lekara puno radno vreme u ambulanti u Bogovađi kako bi usluge primarne zdravstvene zaštite bile dostupne lokalnim meštanima i azilantima do 18h svakog radnog dana, a imajući u vidu tešku situaciju u Bogovađi te sve veći broj ljudi koji u ovom mestu živi ili se kratkotrajno zadržava. Peticiju su potpisali lokalni meštani i azilanati iz Bogovađe, a pratilo ju je veliko interesovanje kako među stanovnicima Centra za azil tako i među građanima sela, manastira, vojne kasarne, lokalne mesne zajednice i škole.
 
Od strane Opštine predstavnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila su primili uveravanja da je konkretan problem prepoznat kao i da će opština Lajkovac nastojati da učini sve da na njega odgovori na način kako su to i domaći građani i azilanti zahtevali.